•  
  • Archives for stenbocken (2)

Nymåne som uppstart på 2014

Categories: Balans
Comments: No Comments
Published on: December 30, 2013

capricorn-constellationDen första dagen på 2014 startar upp med en nymåne. Nymåne i Stenbocken.

Guden som härskar över stenbocken är Hephaistos enligt den Grekiska zodiaken och om honom kan du läsa om du klickar på länken. Även där kan du få lite tips om hur energin fungerar.

I det här inlägget kommer jag inte att skriva så mycket om symbolerna runt stenbocken utan om det faktum att det nu i början av det här året är många “starka” planeter som samverkar och att de även bildar vad astrologer kallar ett “stort kors”. ( nästan exakt, fullt exakt kommer den att vara under april )

Det var många år sedan jag sysslade med astrologi, jag tror att jag höll på med att skapa horoskop under slutet av -80 talet till mitten av -90 talet någon gång. Eftersom jag vill ha med den astrologiska delen på min sida Månmagi på facebook har jag nu valt att läsa in och fördjupa mig igen.

(Jag har nu också kommit i kontakt med de spännande asteroiderna vilket jag säkert kommer att återkomma till. )

I det här blogginlägget kommer jag att sammanfatta en del av det som jag har hittat om denna händelse på nätet. Jag har läst otaliga inlägg av både kända och okända astrologer. Läst böcker, funderat och känt in.

När vi nu går in i denna nymånefas den 1 januari så befinner sig nymånen  i 11° Stenbocken. Detsamma gör Solen, Merkurius och Pluto. 4 planeter på samma grad alltså! I stenbocken befinner sig även Venus, fast en bit bort då den är på 28°.

Dessa planeter formar nästan en exakt 90° vinkel till Mars som befinner sig i jungfrun och till Uranus i Väduren och till sist Jupiter som befinner sig mittemot dessa fyra planeter i Kräftan (16°).

Med denna konstellation så är det en hel del astrologer som vill göra oss medvetna om vad det är som händer! :)

Om vi bara tar Stenbocken i månen……………..z1cap

Om jag börjar med bara Stenbocken i nymånen så kan man inte ha bättre förutsättningar för att skapa en stark grund för årets mål. Stenbocken är ju tecknet för att göra planer, ta ut riktningen och ta beslut.

Så många som redan gör upp planer för det nya året så gör ju nymånen i just Stenbocken att detta får en helt annan tyngd. Detta är nymånen som talar för att ta fram de sanna målen som man vill ska bli realiserade under året som kommer.

Saturnus ( som är planeten som styr Stenbocken) och stenbocken är inte energier som tar lätt på handlingsplaner och mål. Energin som kommer härifrån är att man genomför det man har beslutat sig för. Det innebär att detta inte är läget att göra upp mål som man inte har några planer att arbeta för att uppnå.

För mig är Stenbocken en bild av att det är nödvändigt att ha rätt verktyg för att ta sig upp till toppen för att realisera sina drömmar. För att komma dit är det nödvändigt att ta ansvar och även ta ansvar för hur man behandlar andra. “Fisksvansen” som är en del av tecknet ger mig upplevelsen av det finns en insikt om att vi inte kommer någonstans om vi inte har med oss “hela” oss. Materialism är inte allt. Vi behöver vara förankrade i våra känslor. Det säger mig också att Stenbocken har kunskap om att vi alla hör ihop och är en enhet. Knän är något som hör ihop med Stenbockstecknet. Det visar att hur ambitiös än Stenbocken är så är den medveten om att det är viktigt att kunna böja på knäna. Ödmjukhet är något som ingår i tecknet.

På ont och gott är det också ett tecken som inte ger upp. Även om man står bildligt talat på knäna, ger man inte upp.

Stenbocken här i nymånen kan betyda att man inser att det är nödvändigt att agera för att saker ska hända, och det gör man utan att klaga. Man tar sig inte upp till toppen av berget utan att klättra. Att ta ansvar för sitt liv och att agera.

Tips!

Kanske kan en tur ut i naturen vara det bästa idag. Att klättra upp på ett berg, sätta sig och ta kontakt med det som man verkligen vill uppnå.

Nymånen, Stenbocken och Pluto…….

Hekate Georgi MishevPluto har inte ett gott rykte i alla kretsar. Om jag säger att Hades ( kungen av underjorden) styr Pluto kanske ni förstår varför. För mig är detta ihopkopplat med Gudinnan Hekate i allra högsta grad. En planet, en gud och gudinna som alla har ett dåligt rykte, som man fasar för och som man ger skulden för allt dåligt som händer. Hekate, Pluto och Hades är alla förknippade med mörkret och även om vi kallar månen för ny just nu är det en mörkermåne. Aktiv stillhet, stunder då ingenting händer, viloperioden inför aktivitet med mera. Förknippade med underjorden, med döden. Men för att vi beskyller dessa för det onda som händer oss händer det inte på grund av dem. Det är våra attityder som avgör om det är gott eller ont.
Pluto förknippas (precis som Hekate gör) med förändring, med död, initiationer, med återfödelse och med liv.

Förändring är något som vi ofta är rädda för. Förändringar i vårt liv, på vårt jobb, ja nästan alla förändringar är något som vi rent generellt fasar för. Förändringar är det okända.
Är det konstigt att vi är rädda för Pluto ( Hekate, Hades eller allt som har med mörkret och underjorden) ?

När nu Pluto är så förbunden med månen och stenbocken under den här perioden, kan det vara meningen att vi får hjälp med att inse att förändringar inte är av ondo? Att det är genom mörkret vi kan upptäcka ljuset?

Jag läste på en sida att en astrolog (länkar ligger längst ner i inlägget) ansåg att det nu var dags att växa upp, att bli mogna och ta ansvar och sluta agera som manliga tonåringar ( i uttalandet inkluderade hon även kvinnor ). Att Pluto är den planet som kan hjälpa oss att lämna den patriarkala betingningen som vi befinner oss i nu.

” I vår patriarkala tonårsversion, vår varande, being,( det feminina) är bortsvept av våra känslor ( och kan därför inte bli litade på  ) och vårt görande, doing, ( maskulina ) handlar om aggressioner och en tävling om att vara högst upp.

 Den initiation som vi personligen och kollektivt möter handlar om att vi behöver bli vuxna och lära oss att bemästra våra sinnen, att förstå och kanalisera våra känslor och bli dedikerade till våra andliga syften.

Medan kvinnor fortfarande behandlas som andra klassens medborgare så är den Kvinnliga Anden levande och kallar oss under denna tid av initiering. Det här är bra nyheter för vi behöver en ny feminine medvetenhet för att skapa en ny historia om vår värld och vår plats i den. Kvinnor upptäcker kraften av den inre friheten och språket från “Lady Wisdom”. Vi katalyserar ett nytt sätt att vara, being, och därför blir vårt görande, doing, annorlunda också.

Initiation. Död. Återfödelse. Transformation. Detta är vad Pluto erbjuder oss under denna tiden.”

Pluto lär oss att den enda vägen till att bli kraftfull är att bli en kanal för kraften, någon som är fylld av kraft.

Pluto öppnar oss för djupet, vårt rika mysterium som kallas för liv, ofta genom smärta som kommer från en tro som talar om för oss att döden måste vara smärtsam. Att lämna är smärtsamt, att släppa taget är smärtsamt och att det okända är farligt.

Är inte Pluto passande för denna tidpunkt? Och är det inte ett viktigt tillfälle att ta tillvara på nu när all denna symbolik sker vid samma tidpunkt?

Mörkret är det som kan hjälpa oss att hitta vårt ljus, ett ljus som består av en inre kraft.

För att inte låta detta inlägg fortsätta i all oändlighet. Tänk på “Horn of Plenty” som förknippas med Stenbocken. Hephaistos gåva till sin “amma”. Ett ymnighetshorn.

Överflöd kommer genom att man tar hand om de grundvärderingar man har, en solid, fertil grund för målen i livet.

 Ett riktigt Gott Nytt År till Dig!

Ps!! Detta är verkligen tiden för att planera för det man vill åstadkomma.

markerad text från Cathy Lynn Pagano på opednews.com

 

 

 

Hephaistos – stenbocken – formen

Categories: Balans
Comments: No Comments
Published on: December 26, 2013

S7.1HephaistosHephaistos – styr över Stenbocken och har herraväldet över en av naturlagarna – formen.

Enligt Hellenic (grekiska) kalendern eller zodiaken är det guden Hephaistos som styr över Stenbocken.

Zodiaken är ett forntida verktyg som hjälper oss att förstå och arbeta med de mönster som upprepar sig år efter år.

Hephaistos och alltså då stenbocken, börjar den 21 december och anses då ha mest inflytande och utövar suveränitet under denna period fram till den 21 januari då nästa gudom tar över.

Naturlagen är inte naturen själv utan en funktion inom naturen.

Det är de lagar som styr naturens karaktär och dess utveckling, i synnerhet utvecklingen av själen enligt Hellenismos ( som antikens religion heter i Grekland ).

 

 

 

Naturlagarna är starka krafter, egentligen är de Gudar, men de är opersonliga gudar. Människorna har svårt för att arbeta eller förstå dessa opersonliga gudar och är därför mer benägna till att kommunicera med “varelser” som har medvetande. På grund av detta är det fördelaktigt att en personlig gudom  har herraväldet över en naturlag och detta har de Olympiska gudarna som är tolv till antalet.

Dessa Gudar och Gudinnor har ett medvetande och kan kommunicera med människorna och förklara vad naturlagarna innebär, de är väktare av naturlagarna.

Var och en av dessa naturlagar representerar en väg som den gudomen arbetar med för att hjälpa själen att utvecklas.

Hephaistos har som flera andra myter olika beskrivningar. Hepaistos är son till Hera och Zeus, i en myt lyckas Hera med att befrukta sig själv ( som hämnd ), och föddes som lam eller med klumpfot och förvisades från Olympen av Hera på grund av detta. I en annan myt kastades han ner från Olympen och blev missbildad på grund av detta.

När Hephaistos kastades ner i havet tog Oceaniden Eurynome och Sjönymfen Thetis hand om honom i grottorna på den vulkaniska ön Lemnos. Där lärde han sig att smida de underbaraste verk.

Han är eldens gud och sätts samman med Hestia, härdens gudinna, som ett gudapar ( ej makar ) i den Hellenisca kalendern.

Han är härskare över smeder och metallarbetare. Över järnet, över värdefull metall. Över rustningar, vapen och sköldar. Han står för hantverkarens skicklighet. Vid ilska kan han åstadkomma svaga eller felaktiga gjutgods.

Han står för den vulkaniska aktiviteten.

Han är även härskare över byggare och arkitekter, över snickare och träarbetare

Symboler som Hephaistos förknippas med är hammaren, tänger och städet. Djuret som här heligt och som förknippas med Hephaistot är åsnan då han red upp till Olympos på en då han välkomnades tillbaka av Hera. Fågeln som han förknippas med är tranan.

Enligt Hellenismos arbetar gudarna i par och varje människa har en relation till en sådan helig konstellation.  Detta gudapar assisterar människan i dennes arbete med att “gudomliggöra” sin själ.

Att läsa myterna om Hephaistos och förstå hans liv gör att du kan hitta trådar och förklaringar till ditt eget liv. Framförallt om du är född inom denna månad men även om månen exempelvis transiterar över tecknet.

Hephaistos förkastades exempelvis av både sin mor och far och föddes upp av sjönymfer. När han var nio år skapade han den underbaraste tron åt sin mor och gav sig på det sättet tillkänna för sina föräldrar. Han välkomnades sedan av sin mor ( men ej sin far) och tog alltid hennes parti gentemot sin far.

En tolkning av detta kan vara att  han söker det han inte har, en mor och en far. Modern får han, men inte fadern. Resultatet av detta blir att han förkastar fadern ” den andliga upplysningen” ( tänk på att det nu var patriarkaliska värderingar = fadern, det högsta ) såsom han har blivit förkastad och hänger sig till att vara jordnära utan några himmelska egenskaper eller ambitioner. Risken är att han blir alltför pragmatisk och även riskera att serva modern med alltför mycket materiella saker.

Att han blev förkastad på grund av sin missbildning gjorde att han kompenserade detta genom att arbeta med det perfektionistiska sinnet. ( Kritisk mot sig själv och dög aldrig )  Han eftersträvade skönhet och det perfekta. (Han gifte sig också så småningom med Afrodite.)

Hephaistos symbolik står för mycket av våra egna rädslor, att bli övergiven av modern, avvisad av fadern och fysiskt handikappade. Han står även för möjligheten till skapande utifrån oss själva. Hans kreativa ådra har sitt ursprung i Moder Jord själv, han levde också i en grotta omgiven av vatten under hans barndom. Han vände sig inåt och skapade utåt.

Man kan säga att han har en introvert personlighet med mycket eld. En eld som behöver få uttrycka sig praktiskt för att det inte ska bli för stort tryck. Han står trots allt för den vulkaniska aktiviteten.

Den här introverta sidan av personligheten för med sig att han har en god förmåga att visualisera det han vill skapa. Han är självgående och blir inte så lätt uttråkad, det kan snarare vara så att det som andra blir uttråkade av blir till en kreativ källa för honom.

Han är en pragmatisk arbetsklass “man”, vilket betyder att han kan förknippas med facket och hans inre eld, vulkaniska hetta, gör att han är en av dem som gärna är med på uppror gällande tyranni från härskare. ( Han deltog i en komplott tillsammans med Hera och några fler gudar i en myt gentemot Zeus )

Hephaistos missbildning lär honom att söka inom sig själv, hans eget hjärta och sinne lär honom att han är unik på sitt eget sätt.

Du kan ha en inre dialog med Hephaistos arketypen inom dig själv;

Du kan få hjälp med att förstå din egen frustration, avvisande och sår genom att ha ett inre samtal med Hephaistos.

Om du är extrovert och mår väldigt dåligt när du är ensam kanske Hephaistos introverta sida är undertryckt eller till och med gör sig hörd på ett fysiskt sätt.

Anser du att du är kreativt handikappad? Kanske kan ett inre möte med Hephaistos underlätta?

 

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
page 1 of 1
Om du vill prenumerera på mina inlägg…
Om du tittar ovanför detta inlägg, i bottenkanten av bilden högst upp så ser du ett litet orange rss tecken. Klickar du på den kan du sedan ställa in så att inläggen kommer till dig.
Följ bloggen med Bloglovin

Follow my blog with Bloglovin
--------------------------------------------------------

Min Facebook sida

Liv Lust Balans

Marknadsför din sida också
Blogglistor

TräningsbloggarHälsaHälsa

SvenskaSajter.com - gratis länkkatalog för hemsida & blogg

SvenskaLänkar.com

1000länkar.com - gratis länkkatalog

Dagens Länkar

RSS

Welcome , today is Sunday, June 7, 2020