•  
  • Archives for ceremonier (7)

Spännande ceremonier – att återupprätta själen

Categories: Balans, Liv, Lust
Comments: No Comments
Published on: November 20, 2013

Cornice of the Western Arch, once 16m high.Uninterrupted worship of the feminine, the chapel is dedicated tThe Kallichoron / Well of Fair Dances existed from earliest time

 

 

 

 

 

 

“Syftet med mysterierna var att återupprätta själen i sin ursprungliga renhet, eller det tillstånd av fullkomlighet som den hade fallit från. “

Det här är berättelsen om “The Eleusinian Mysteries”

Mysterier ägde rum för ca 2000 år ( förmodligen tidigare än så ) sedan och som fortsatte fram till 347 efter Kristi födelse. Faktum är att det nu finns arkeologer och forskare som anser att denna “tro” har fortsatt och finns även idag.

Det finns inte  mycket kunskap runt det som ägde rum i dessa ceremonier på grund av att de som initierades också svor en tysthetsed. Det finns vissa uttalanden som är nedskrivna som gör att man kan dra vissa slutsatser om vad som egentligen ägde rum i det, som det brukar nämnas, “större” mysteriet.

Mysterierna var religiösa seder som kännetecknas av initiationsriter, renande och extatiska “metoder” och en kod av tystnad.
Eleuseos betyder “det kommer”, så ordet Eleusinian refererar till ett andligt event. Mysterion innebär att “stänga munnen eller ögonen”, dess rot mu imiterar ljudet som görs med slutna läppar.
Mysteria innebar en händelse som definieras genom att man stänger läpparna, stänger ögonen, och går in i mörkret.

Mysteriet bygger på berättelsen om Gudinnorna Demeter och Persefone ( Demeters dotter)

Persephone_and_Demeter1

Bakgrund till de Eleusinian Mysteries

Demeter som ansågs vara växandets gudinna, fruktbarhetsgudinna, jordens moderliga gudomlighet (bland annat) fick en dotter, Kore/Persefone, tillsammans med Zeus.

Utan Demeters kunskap gav Zeus sitt tillåtande att Hades    ( underjordens gud ) skulle få äkta Persefone. Persefone levde väldigt lyckligt tillsammans med sin mor tills den dag då Hades förälskelse i henne fick honom att kidnappa henne ner till underjorden då hon var och plockade blommor. Under nio dygn letade Demeter förtvivlat efter sin dotter, hon åt inte, sov inte och tog sig inte heller tid att tvätta sig. I gryningen den tionde dagen mötte hon Gudinnan Hecate, mörkermånens och vägkorsningarnas gudinna, och Hecate rådde Demeter att höra med Helios, solens gud ( en naturgud som delade denna titel med Apollo ) om han visste något. Helios berättade att Hades hade kidnappat Persefone med Zeus tillåtelse.

Rasande begav sig Demeter till Zeus men kunde inte få Zeus att bryta sitt löfte till sin bror Hades. Demeter begav sig iväg från Olympus, hon övergav sina plikter och förklädde sig till en gammal kvinna och vandrade omkring på jorden. En dag nådde hon Eulesis, där hon satt vid en brunn ( well of the maiden ) då hon hittades av döttrarna till Keleus som var härskare över Eulesis.

Well of the maiden
Well of the maiden

Hon tog en tjänst hos Keleus där hon tog hand om Demophoon, en baby. Hon födde upp honom med Ambrosia och höll honom i hemlighet över en eld, vilket skulle honom odödlig. När modern, Metanira, en dag såg detta och skrek av fruktan för att han skulle bli skadad, blev Demeter arg och läxade upp Metanira för hennes dumhet och avslöjade även sin rätta identitet som gudinnan Demeter.

Ett tempel skulle byggdes till henne och där slog hon sig sedan ner och vägrade att sköta sina uppgifter. Detta innebar att ingenting kunde växa på jorden. Hungersnöd och katastrof väntade. Till slut ingrep Zeus och skickade Hermes ( gudarnas budbärare ) till Hades för att hämta Persefone.

(I underjorden fanns en regel som sa att om man åt någonting medan man var där var man tvungen att stanna där för evigt.)

Innan Persefone begav sig iväg till sin mor igen bjöd Hades Persefone på kärnor från ettPersefone granatäpple. Persefone tog emot några och åt dessa. Eftersom hon nu gjorde detta var Persefone tvungen att återvända till underjorden 4 månader under året.

Demeter återställde nu fruktsamheten och växtligheten på jorden när hon nu hade sin dotter nära sig igen.
(Persefone beger sig dock till underjorden och sin make för 4 månader per år vilket kan tolkas som vår vintertid. Tiden då växtligheten går i träda.)

Innan Demeter återvände till Olympus  instruerade hon härskaren över Eleusis om hur man firar riterna i hennes tempel , som skulle vara ” Mysterier ” ( hemliga läror ) .

“Vittnesbesrättelser” från deltagandet av det stora mysteriet.

Platon, som initierad själv ( som Sokrates var före honom ) nämner mysterierna specifikt i sin berömda dialog om själens odödlighet , “The Phaedo” ,

” våra mysterier hade en mycket verklig mening : han som har renats och initierats skall bo tillsammans med gudar “( 69 : d , FJ Church träns) .

Plutarchos skriver till sin hustru, angående deras dotters död ,

” på grund av de heliga och trofasta löftena i mysterierna … *vi tar det* för en obestridlig sanning att vår själ är omutlig och odödlig . Låt oss uppföra oss följaktligen ” ( Hamilton , 179 ) .

* min översättning.

Och , säger vidare ,

” När en människa dör han är lik dem som är invigda i mysterierna . Hela vårt liv är en resa genom slingriga vägar utan uttag . Vid tidpunkten för avslut, kommer skräck , rysningar av rädsla , förvåning . Sedan ett ljus som rör sig mot dig, rena ängar som tar emot dig , sånger och danser och heliga uppenbarelser ” ( Hamilton , 179 ) .

Cicero skriver,

” Ingenting är högre än dessa mysterier … de har inte bara visat oss hur vi ska leva med glädje , utan de har även lärt oss hur man dö med ett bättre hopp “

Historikern Durant påstår ,

” I denna extas av uppenbarelser …  kände de samhörighet med Gud och Guds enhet med själen, de lyftes upp ur villfarelsen om individualitet och kände friden som kom genom en sammansmältning med gudomen ” ( Durant , 189 )

Waverly Fitzgerald sammanfattar upplevelsen med ,

” det sades  om dem som initierades vid Eleusis att de inte längre fruktade döden och det verkar som att denna myt bekräftar den cykliska livssynen som är central i hednisk andlighet : att döden är en del av cykeln av liv och är alltid följt av återfödelse . “

 Hur man tror att det stora mysteriet gick till utifrån de fynd som har gjorts.

Man är ganska överens om att det fanns mindre mysterier som pågick varje år i Agrae, öster om Akropolis i Aten, under februari,  (Anthesterion) och att de stora mysterierna skedde under september, början på oktober månad (Boedromion) var femte år. Man var tvungen att vara initierad i de mindre för att kunna vara med på det stora mysteriet. Alla var välkomna att vara med så länge man pratade grekiska och inte hade begått mord.

Enligt källor fanns det fem nivåer. De första två var rituella reningsceremonier, den tredje innehöll ceremonier som skulle förbereda de som skulle initieras, den fjärde nivån var de mindre mindre mysterierna dedikerade till Persefone och de som klarade dessa kallades mystes, de initierade. Den femte nivån var de större mysterierna av Demeter och de som klarade den här nivån kallades för de som ser, en som ser saker så som de verkligen är ( epoptes ).

Det stora Eleusinian Mysteries pågick under 9 dagar. Dagar som skulle symbolisera Demeters letande efter sin dotter.

På första dagen samlades de som ville delta för att visa att de hade rätt kvalifikationer   ( talade grekiska och inte mördat ). På den andra dagen marcherade de till Saronic Gulf nära Eleusis. Vattnet ansågs ha helande verkan och i de här ceremonier användes det för rening. På tredje dagen började en fasta och fokus på de som låg bortom det materiella till minne av Demeters sökande av sin dotter. På den fjärde dagen offrade man till Demeter och Persefone. För greker hörde offrande ihop med fest för alla som deltog och det på ett sätt som skulle glädja gudarna.

113ec5b3e72På den femte dagen var det dags för deltagarna att vandra två och två bärande på facklor fram till Demeters tempel i Eleusis. De leddes av två fackelbärare som symboliserade solen. Denna procedur symboliserade Demeter sökande med hjälp av facklor på natten. Fastan ska ha avslutats för de som skulle bli initierade med samma dryck kykeon som Demeter önskade att få istället för vin då hon först ankom till Celeus.

( vissa källor hävdar att även symboler av Dionysys var med under vandringen. Dionysys var som Demeter en representant för agrikulturen, hon för tillväxt och bröd, han för vinet. Detta skulle innebära att de var personifierade som substans och ande, de två principerna i Naturen och på jorden. Bröd och vin känner vi ju också igen ifrån den kristna tron )

På kvällen den sjätte dagen var det dags för den högsta initieringen, “den som ser”. Eftersom det inte finns något egentligt “bevis” för vad som sedan hände har flera forskare försökt sig på en tolkning av vad som kan ha hänt.Eleusis_templephoto

Ceremonierna är kända som legomena (saker sägs), tiromena (saker görs) och daiknumina (saker visas). De kallades för det “som inte kan upprepas” och straffet för att avslöja något om dem var döden.

Initieringen skedde på natten i den stora (30mx27m) Telesterionhallen. I den stora hallen fanns även ett mindre smalt rum, Anaktoron, där de heliga symbolerna fanns. Vad dessa symboler bestod av vet ingen men att de ingick i ceremonin har man förstått av skrifter.

” The following is the token (or password) of the Eleusinian mysteries; I have fasted, I have drunk the kykeon; I have received from the box; I having done, I put it into the basket, and out of the into the chest”

 

De personer som lyckades med initieringen hade blivit renade, initierade och fått en förändrat medvetandetillstånd där de kunde uppleva ett gudomligt medvetande.

Det var de som uppfattar saker och ting som de verkligen är. Forskare menar att epoptes betyder

” det stadiet av gudomlig klarsyn när allt som hör till den här jorden försvinner, och den jordisk synen är förlamad, och själen är enad fri och ren med sin Ande eller Gud” (Isis Unveiled 2:90 ).”

Detta är handlingen av den  intuitiva delen av vårt medvetande.

Proclus skrev,

“initiering och epopteia är symboler för en outsäglig tystnad, och i union med mystiska naturer, genom begripliga  visioner” (teologi av Platon, bk. Iv).”

“Målet av mysterierna var att aktivera ett högre sinne. En som lyckades flytta sitt medvetande upplevde och uppfattade verkligen en uppenbarelse, och kan kalla sig “en som ser.”

Invigning i de gamla mysterierna , för de som tog det högtidligt och allvarligt , var en förberedelse för själen, för medvetandetillstånd efter döden . Vissa, däribland de grekiska mysterierna , presenterade initiering i betydelsen av ens medvetande eller själ tillfälligt går in i andra stadier för att vara , till exempel uppleva döden och underjorden medan de fortfarande lever .
De finns de som anser att mysterierna menar att själen vill återfå sin frihet och att detta är möjligt på jorden genom metoder såsom fasta och rening, i initiering och under djup sömn. Dessutom, om sådana metoder inte påbörjats av oss på jorden, kommer själen fatta sina önskemål om materiella ting i stadiet efter döden och på olika sätt torteras av de behov för smaker och ägodelar den inte längre har.

Den tionde dagen begav sig alla deltagare hem igen.

En historia som fascinerar mig, som symbolterapeut frossar jag i all den symbolik som finns. Som intresserad av gudinnor och dessa myter är jag lyrisk.

Jag har hämtad fakta och bilder från;

archaeolink.org 
latsis-foundation.org
philipharland.org
theosophy-nw.org

 

 

 

 

 

 

Kalender i Gudinnans tecken 21

Comments: 2 Comments
Published on: December 21, 2012

Vintersolståndet är här, tiden då det är som mörkast och tiden då Gudinnan föder fram ljuset igen.

Vintersolståndet firas inom nästa alla traditioner på olika sätt och personligen tycker jag det är synd att vi inte värnar om våra ceremonier. Ceremonier har en stor betydelse för oss och kan hjälpa oss att plocka fram mer kraft och även att släppa taget om det som vi inte längre behöver bära på.

Julkubben är en gammal tradition som du själv skulle kunna använda dig av i en ceremoni. Traditionerna är olika beroende på kultur men många lät julkubben brinna hela natten, sparade en del av askan för att tända nästa års kubb, och spred sedan askan över åkrarna för att grödan skulle bli riklig.

Du skulle kunna ta en egen kubb, du kan dekorera den med saker som symboliserar det som du vill släppa taget om. Det kan ex vara små papperslappar som du skrivit saker på. Låt den sedan brinna medan du fokuserar, mediterar och tackar för det som dessa erfarenheterna har gett dig och att du nu öppnar dig för andra erfarenheter i livet. Välkomna det nya och det ljuset i ditt liv precis som nu ljuset återvänder till oss.

 En annan tradition som är fin att använda sig av är julkransen. Varför inte binda en själv? Under tiden du binder din krans fokuserar du på det aktiva och passiva egenskaperna i din personlighet. Generellt manligt och kvinnligt. Kransen är ju en cirkel som symboliserar helhet och även hjulet och i det här fallet årshjulet. Järnek betraktas som feminin kraft och har extra magisk livskraft då den har bär mitt i vintern och murgröna är den maskulina kraften. Båda dessa betraktas bära magiska egenskaper och användes för att motverka och skydda för negativa element.

På bilden av gudinnan här finns både murgröna och järnek med.

Tillåt dig själv att ta en liten stund för dig själv. Gör din egen ceremoni, hur du än vill ha den och låt vintersolståndet verka för dig.

Jag önskar dig en härlig och fantastisk dag.

Pingst – hänryckningens tid

Categories: Mina inre symboler
Comments: 2 Comments
Published on: May 25, 2012

Pingst, tiden då den Heliga Ande visade sig för apostlarna och den tid då det första tungotalet visade sig. Idag, en tid för bröllop.

Dessa härliga symboler. Hur kan man ta tillvara på allt det som pekar på det kollektivt omedvetna en sådan här helg? Jag tänker nu på uppgående och sammansmältning.

Heliga Ande visade sig…två blir ett…tungotal….två blir ett….bröllop….två blir ett….

Fortfarande i sig själv men ändå en del av något/någon annan. Delande av det som bara ÄR och som inte kan ges ord som förklarar det som sker. Bara de som varit med om ungefär samma kan lite förstå vilken upplevelse det är men ändå är det så individuellt.

Här finns upplevelser som går bortom tid och rum. Bortom den verklighet som vi lever i och till upplevelser som finns i den verkliga verkligheten. Att beskriva skulle vara att ta tillbaka det till tid och rum med ord som tillhör tid och rum och en stor del av upplevelsen går förlorad.

Alla tre händelserna så olika men ändå med liknande innebörd.

Personligen tror jag starkt på ceremoniers och ritualers kraft. Det finns något starkt som man tar ett steg in i när man är med i en ceremoni. Man tar del av något som är större och man öppnar sig för en läkande kraft. Och Pingsten är väl då ett härligt tillfälle att ta tillvara på?

Mitt förslag är att ge sig själv en stund under helgen och fundera på vad det är som man skulle vilja gå upp i. Vad är det som man vill ta in och bli en del av lika mycket som man vill ge det?

Det är enkelt att göra en egen ceremoni, den kan egentligen se ut hur som helst. Det viktigaste är vilken intention du har när du gör den.

Jag tänker ta tillvara på den kraft som finns under den här helgen och bege mig in i mitt inre och se vart min själ vill leda mig. Jag tänker ta del av hänryckningens tid.

Valborg närmar sig..

Comments: No Comments
Published on: April 22, 2012

Valborg närmar sig..en tid för ceremonier. Beltane är ett annat ord och ett ord som kanske mest används idag av wicca traditionerna. Beltane – personligen tycker jag att det är vackert. Det sägs att det kommer från Gaelisk- Celtiska språket och det betyder Klar/Helig eld.

Beltane hölls för att markera och fira vårens ankomst och den sed som fanns att flytta boskapen till deras sommarbete. Från början hölls den inte vid något fixerat datum eller i samband med något solstånd. Man brukade hålla den vid första fullmåne efter 1 maj. En aning signal kunde vara att Hawtornet blommade.

Det var ett firande för fertilitet för land och dess djur. Man ansåg att eldens flammor och rök skulle rena hjorden och skydda dem under sommarbetet och ge en god avel. När djuren fått sitt tog byinvånarna med sig elden hem och använda den för att helga och skydda sig själv, man renade sitt hem och lättade sitt hjärta, därefter dansade man runt elden.

Om det hänger ihop med ovanstående det vet jag faktiskt inte men kanske kan tänka mig det. :) I vilket fall som helst är det även en tradition att fira Guden och Gudinnans bröllop på Beltane. Ögonblicket före orgasmen säger en del. Enligt en tradition gav sig par ut på ängarna och in i skogen för att älska kvällen innan. Det var ett sätt att främja tillväxten.

Ceremonier och ritualer är alla helande. Oundvikligen hjälper de till för att hela det fundamentala såret, illusionen av separationen från Skaparen och det skapade. Genom att vi deltar i ceremonier hjälper vi till att bygga broar. Vi reparerar övergångar så att din själ och din ande ska bli ett. När vi helgar viktiga livshändelser med en ceremoni så hjälper det oss att få frid med de oundvikliga förändringar som livet består av.

Ceremonin har en befästande verkan. Den hjälper oss att fokusera, att viktiga bitar får fäste. Du har dopet, konfirmationen, skolavslutningen, nyårsafton, bröllop osv. Likadant är det med de ceremonier som du skapar själv. Vårt omedvetna tar till sig detta och underlättar arbetet med att släppa taget och att tillföra något nytt.

Så Beltane kan vara tillfället för dig att göra en egen ceremoni. Har du bara intentionen med din ceremoni klart för dig kan du utforma den på det sätt som känns bäst för dig själv.

Passa på att släppa taget om det som du inte längre behöver, befrukta dig själv med det som du vill ha. Lyssna på din andes barn och njut av det som du själv skapar.

Symboler och ceremonier i jultid

Comments: No Comments
Published on: November 23, 2011

Symboler och ceremonier- visst hör det julen till?

Något som också verkar höra julen till och som är ett samtalsämne bland många är TID och PENGAR. Det är också inom dessa områden som det mesta fokus är. Men är det verkligen i dessa två begrepp som du vill lägga din energi?

Innan du nu börjar planera din jul kan det vara värt att lägga en stund till att gå på djupet med vad julen betyder för dig.

Vilka är de symboler som du plockar fram i ditt hem? Vad är det som gör att du har dem – vilken känsla är det du vill ha genom detta?

Vilka ceremonier brukar du ha? Har du utformat dem själv eller hänger de bara med av gammal vana?

Brukar det vara julklappsinköp? Vilken symbol ser du i detta och vad vill du nå med dina klappar?

Och på tal om julklappar….

Under december månad kommer jag att ha en sida som kommer att vara lösenordsskyddad. Där kommer jag att varje dag ha inlägg där jag presenterar tips och råd om hur du kan behålla liv, lust och balans även under en månad som innehåller julförberedelser. :)

För att få tag på lösenordet behöver du använda just PENGAR, 100 kr, som jag sedan kommer att sända till Hoppets Stjärna som en extra julgåva. Du gör två goda saker alltså..:) Dels ger du genom detta en familj det stöd som de så väl behöver och dels ger du dig själv stöd i din vardag och kanske en hjälp på väg mot ett annat sätt att tänka.

Du sätter in 100 kr på BG 366-8282, skriver Juldagar och skickar sedan ett mejl till mig att du satt in pengar. I retur får du då ditt lösenord till sidan på min blogg.

Malou

malou@livlustbalans.se

Kreativa möten

Categories: Allmänt
Comments: No Comments
Published on: October 5, 2011
Bild:Anna Wedin Andersson

Ibland känns det som om jag har mycket att säga men när det är dags att börja uttrycka blir det liksom lite stiltje i själva formen av uttryck. Lite konstig mening kanske men den säger på något konstigt sätt det som händer.

Gårdagens möte inkl filmvisning och dagens seminarium har varit intressanta. Tyvärr kan jag inte dela med mig av några bilder, då de bad oss låta bli att publicera de bilder som togs.

Jag har varit och tagit del av den information och det arbetet som dessa kvinnor gör för att försöka få världen att vakna och inse i vilket skick vår jord befinner sig i. Mona Polacca,är en Grandmother från The International Council of Thirteen Indigenous Grandmothers och Same Laila Spik, även hon titulerad Grandmother i dessa sammanhang gav oss deltagare sin syn på Moder Jords tillstånd.

Med hjälp av Skype, var även Grandmother Maya Flordemayo med under en stund och hon höll en inledningsmeditation som var strax innan vi fick se den film som handlar om detta råd som då består av 13 Grandmothers.
Jag fick höra en hel del intressanta historier och fakta bakom både Hopi och den Samiska traditionen. Jag fick vara med om ceremonier och ta del av många personliga upplevelser som var mycket spännande. Jag kommer så småningom att försöka sätta detta på pränt och kommer då att lägga ut lite av det som jag fått mig till livs här på bloggen.
Träffade även en del spännande personer förutom de ovanstående, som jag ser fram emot att få möta och veta mer om.
Vilka processer en del möten startar och vilka kreativa idéer som börjar med ett enkelt samtal!

 

ceremonier

Categories: Allmänt
Comments: No Comments
Published on: August 14, 2011

Tittade på TimeTeam “Tidsresenärerna” idag, ett av mina absoluta favoritprogram. Ett arkeologiskt team har 3 dagar på sig att undersöka ett område.

Dagens program slutade med att de kunde bekräfta platsen för en bronsåldersby.

Det som fascinerade mig och grep tag i dagens program var en upptäckt av lösa stenar. :)

 

De grävde ut schakt i tre olika områden där de misstänkte att det kunde vara en boplats. De kunde hitta bevis för detta och de kunde även hitta en hög med lösa stenar i varje boplats. Varje hög med stenar var uppbyggt på det sätt som de byggde upp sina gravar.

Deras kvalificerade gissning var att detta var ceremoniella platser. De byggde helt enkelt en grav för huset. När de lämnade sin boplats visste de att de aldrig skulle komma tillbaka och de lämnade med en ceremoni.

Så vettigt och fullständigt naturligt på något sätt. Ceremonin och ritualen har länge varit känt för dess läkande egenskaper. Idag har vi endast ett fåtal av ceremonier kvar men vi behöver definitivt mer.

1 500 fKr visste de hur de skulle kunna lämna med ett lättare hjärta,,underbart!!

Vilka ceremonier/ritualer har du i ditt liv tro?

 

Image: Keattikorn / FreeDigitalPhotos.net

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
page 1 of 1
Om du vill prenumerera på mina inlägg…
Om du tittar ovanför detta inlägg, i bottenkanten av bilden högst upp så ser du ett litet orange rss tecken. Klickar du på den kan du sedan ställa in så att inläggen kommer till dig.
Följ bloggen med Bloglovin

Follow my blog with Bloglovin
--------------------------------------------------------

Min Facebook sida

Liv Lust Balans

Marknadsför din sida också
Blogglistor

TräningsbloggarHälsaHälsa

SvenskaSajter.com - gratis länkkatalog för hemsida & blogg

SvenskaLänkar.com

1000länkar.com - gratis länkkatalog

Dagens Länkar

RSS

Welcome , today is Sunday, November 28, 2021