•  
  • Archives for bondepraktikan (5)

Tolfti dagher (iula) – The Twelve Days of Christmas

Categories: Balans
Comments: No Comments
Published on: January 5, 2014

12day3-300x27812 dagar av Jul

Denna dag har tre namn på sin lista och utav dessa har jag valt Julian the Hospitaller eller Julian den fattige som han också har kallats.

Man har inga exakta datum för när han levde men under 700 talet e.Kr ska det ha varit.

Det sägs att hans far såg häxor förbanna honom under hans födelse till att mörda honom, fadern, och hans mor. Fadern ville göra sig av med sonen men det gick inte modern med på. Under sin uppväxt såg Julian sin mor ofta gråta över det öde som väntade honom.

När Julian tillslut fick veta varför hans mor grät så svor han att han skulle göra en sådan syn och begav sig så långt ifrån sina föräldrar som möjligt. I en version sägs det att han fick veta detta när han var runt 10 år och i en annan version menar man att han fick veta detta av en hjorthane när han var i skogen för att jaga.

Efter att ha vandrat i femtio dagar nådde han Galicia där han gifte sig med en god kvinna som skulle varit en rik änka.

Tjugo år senare bestämde sig hans föräldrar för att leta efter honom och när de 250px-Saintjulianghirlandaioanlände till staden så besökte de kyrkan de första de gjorde. När de kom ut såg de en kvinna som satt på en stol utanför och de frågade henne om hon i Jesus namn och kärlek kunde ge dem skydd över natten. Hon lät dem komma in i sitt hem och berättade att hennes man var borta för att jaga. Föräldrar var överlyckliga för att ha hittat sin son. Frun tog väl hand om dem och de fick övernatta i hennes och Julians sängar.

Men Julian hade fiender och denna sökte upp Julian. – Jag har dåliga nyheter till dig, sa fienden till Julian. Medan du är här och jagar, så omfamnar din fru en annan man. De är där nu, de sover fortfarande.

Julian blev djupt sorgsen och red hem där han fann en man och en kvinna sovande i sin säng. Han drog sitt svärd och dödade dem båda. Han var precis på väg för att aldrig mer sätta sin fot i denna stad igen när han såg sin fru sittande med några andra kvinnor. Hon sa till sin man att hans föräldrar var där och att de vilade i deras sovrum.

Julian blev rasande och sa att den listiga fienden har ljugit för mig och medan han kysste sina föräldrars sår säger att det hade varit bättre om han aldrig blivit född för min själ och kropp är förbannad.

Hans fru tröstade honom och sa till honom att ha tillit till Kristus den allsmäktige.

De hade inga barn men däremot silver och guld och efter att ha sökt förlåtelse i Rom byggde Julian sju sjukhus och tjugofem hus till de fattiga.

Julian är tillsammans med Ärkeängeln Saint Raphael och Saint Christopher beskyddare av de resande. Han är även skyddshelgon för de barnlösa.

Han är förresten skyddshelgon för andra såsom färjkarlar, tivoliarbetare, jägare, riddare, mördare, pilgrimer, hedar och clowner.

 

12 dagar efter Jul är ganska omtvistat i alla fall när det kommer till vilken dag man ska börja att räkna som den första och i de inlägg som jag har gjort så har jag startat med att räkna kvällen den 25;e december som den första. I äldre tider var det vanligt att man började räkna dygnet vid solnedgången och vid större festligheter startade man på kvällen före och fortsätta långt in på nästa dag.

Detta betyder att Epiphany som avslutar de 12 dagarna är den 6;e januari.

 

On the 12th day of Christmas my true love gave to me…

Day 12, January 5
Twelve Drummers Drumming


The twelve points of doctrine in the Apostles’ Creed: 1) I believe in God, the Father almighty, creator of heaven and earth. 2) I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord. 3) He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the virgin Mary. 4) He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell [the grave]. 5) On the third day he rose again. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. 6) He will come again to judge the living and the dead. 7) I believe in the Holy Spirit, 8) the holy catholic Church, 9) the communion of saints, 10) the forgiveness of sins, 11) the resurrection of the body, 12) and life everlasting.

Versen ovan är den tolfte versen av sången “Twelve Days of Christmas” vars ursprung du kan läsa om i det första inlägget i den här serien.

 De tolv heliga dagarna är en tolkning som den esoteriska kristna inriktningen har som tradition.

De anser att den 5;e januari tillhör

800px-Zodiac_and_the_Christ

 

Vattumannen och

Lärjungen är Matteus (han avsade alla sina världsliga ägodelar)

Bibelmeditationen är

Ni är mina vänner.

-Johannesevangeliet 15:4

 

den-gamla-svenska-bondepraktikan

 

Och i vår Bondepraktika anser de att denna dag den 5;e januari förutspår hur vädret kommer att vara under november.

Tolfti dagher (iula) – The Twelve Days of Christmas

11day-271x30012 dagar av Jul

Denna dagen är tillägnad St. Elizabeth Ann Seton. Det första Amerikanska helgonet.

Hon dog redan vid 46 års ålder och oj, tänker jag när jag läser hennes historia. Vilka liv en del personer har.

Ett liv som är kantat med traumatiska upplevelser som självklart färgade hennes välbefinnande men detta hindrade henne inte och hon var känd som en charmig och kulturell kvinna.

När jag läser om henne funderar jag över hur mycket vi människor egentligen klarar av och hur en drift, ett behov och en inre övertygelse ger oss energi att fortsätta.

Elizabeth var kvinnan som startade den första katolska skolan i USA och det var inte utan en hel del möda.

Hennes mor dog när hon var tre och hennes far gifte om sig så att hans två döttrar 220px-Appletons'_Seton_Elizabeth_Annskulle få en mor. Han och styvmodern skilde sig så småningom och det innebar att styvmodern tog avstånd från hans döttrar och enbart ägnade sig åt deras gemensamma barn. Efter att ha flyttat hit och dit gifte hon sig så småningom med en ganska välbärgad och framgångsrik man som visade sig ha tuberkulos.

Familjen förlorade sin förmögenhet på grund av att flera av deras skepp förliste och på grund av den blockad som United Kingdom hade utlyst under den här perioden. Under julen 1802 sägs det att Elizabeth satt och vaktade vid dörren för att hålla borta de officerare som kom för att beslagta deras tillhörigheter. Mannen dog strax efter detta och hon var nu ensam med 5 barn. Hon startade så småningom en skola där hon tillslut fick problem på grund av att hon hade konverterat till den katolska tron. Föräldrarna till barnen ville inte att de skulle umgås med en katolik.

Hon godtog tillslut hjälp ifrån ett samfund, flyttade och startade Saint Joseph’s Academy and Free School, en skola för katolska flickor.

Två av hennes barn dog vid ganska tidig ålder och man kan läsa av hennes egna skrifter att hennes liv, hennes förlust av modern, sin syster, sina barn och andra nära släktingar gjorde att hon hade mörka stunder i sitt liv.

Visst startar det upp lite egna processer genom att läsa om hur andra personer har haft det och funderingar över vad det är inom en människa som gör att man fortsätter oförtrutet mot de drömmar och önskningar man har.

Då Elizabeth levde under slutet av 1700-talet, början av 1800- talet så fanns det naturligtvis någon annan person som var förknippad med den här dagen, den 11:e dagen av Jul,  innan henne.

Och denna person var verkligen en speciell sådan. En person som startade ett nytt “mode” som hade sina uppstickare under flera århundrade.

Detta var Simeon Stylites.

520px-Simeon_Stylite_LouvreEn man som tillbringade 37 år boende på en plattform högst uppe på en pelare!

Vad ska man vara om inte speciell! :)

Simeon var son till en herde och enligt skrifterna ska han ha överlämnat sig till tron första gången han hörde en predikan vid 13 års ålder. Han trädde in i ett kloster innan han var 16 och detta för att det skulle hjälpa honom att få ett rent hjärta och se Gud. Simeon säger att han konstant hör en röst inom honom som säger; Gräv djupare.

Enligt Margaret Visser  fick Simeon permission från klostret för att bli en eremit. Han var kallad till att “ge upp rörelse“.

Han byggde en inhägnad där han band fast sig själv vid en påle så att han inte skulle kunna röra sig. När en biskop så småningom befallde honom att befria sig från sina kedjor lydde han omedelbart. Vid det här laget började det bli ganska mycket folk runt honom för att be om hans böner. Detta skulle ha varit det som gjorde att han kom på idén att leva högre upp, bort från folkmassan och för att omöjliggöra att de kunde röra honom.

220px-Column_of_Simeon_Syria
Ruins of the Church of Saint Simeon with remains of his column (centre, now topped with boulder), Syria.

Han byggde sig en pelare på 3 meter med en plattform högst upp. Utan skydd satt/stod han där på grund av att han valde Himlen, han förnekade sig själv rörelsen, distraktioner och det horisontala.

Efter ett tag blev det en pelare på 6 meter, därefter en på 11 och tillslut en pelare som var 20 meter hög.

Där tillbringade han resten av sitt liv, han bad konstant och den enda rörelse som han gjorde var att buga, ofta och djupt. ett vittne ska ha slutat att räkna hans bugande efter 1244 bugningar.

 

Simeon hade tillslut hundratals efterföljare och detta att sitta på en pelare blev populärt. Pelare byggdes runt om i olika städer och när en eremit avslutat sitt “boende” där kom nästa för att ta över.

Hm, jag undrar hur vårt samhälle skulle ha ställt sig till en sådan här företeelse idag?

 

Nu har vi börjat närma oss slutet av de 12 verserna i sången “Twelve Days of Christmas“, historien bakom kan du läsa här.

On the 11th day of Christmas my true love gave to me…

Day 11, January 4
Eleven Pipers Piping


The eleven Faithful Apostles: 1) Simon Peter, 2) Andrew, 3) James, 4) John, 5) Philip, 6) Bartholomew, 7) Matthew, 8) Thomas, 9) James bar Alphaeus, 10) Simon the Zealot, 11) Judas bar James.  (Luke 6:14-16).  The list does not include the twelfth disciple, Judas Iscariot who betrayed Jesus to the religious leaders and the Romans.

800px-Zodiac_and_the_ChristI den esoteriska kristna traditionen innebär det att den 4 januari tillhör;

Stenbockens stjärntecken

Lärjungen är Simon, Judas och Jakobs broder (hans enda önskan var att tjäna Herren)

Bibelmeditationen är;

Låt Kristus bildas i dig.

-Galaterbrevet 4:19

den-gamla-svenska-bondepraktikan

Och vår Bondepraktika säger att vädret under oktober visas genom hur det är idag den 4;e januari.

 

 

 

 

Tolfti dagher (iula) – The Twelve Days of Christmas

Categories: Balans
Comments: No Comments
Published on: January 3, 2014

10day-192x30012 dagar av Jul

“Feast of the Most Holy Name of Jesus”. Det är vad denna dag handlar om. En dag för att fira Jesu namn.

 

När jag läste om den här dagen hittade jag inte så mycket intressant som fastnade hos mig förutom,

Vikten av namn!

Då och då på kurser och workshop har jag med just det där med det egna namnet. Varför man fick just det namnet som man bär. Många berättar vad föräldrarna har sagt och flertalet gånger finns det en historia bakom.

Det kan vara en populär person just under den tiden då man skulle döpas, en idol, ett namn som har funnits i släkten under flera generationer med mera.

Det brukar vara spännande att lyssna på och lika spännande att berätta faktiskt. Namnet får en helt annan betydelse än vad man annars har tänkt på.

Namnet är ju även en symbol för dig. Precis som kyrkan anser att Jesusnamnet bär på betydelser, bär ditt namn på en betydelse för din omgivning. Massor av intryck och värderingar i ett enda namn!

Så vad står ditt namn för?      Vad vill du att det ska stå för?

Nästa sak som blev intressant var Drömmar!

Enligt bibeln fick Josef till sig i en dröm att han skulle ge barnet Maria bar på, namnet Georges_de_La_Tour_022Jesus.

“Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder.”      Matt 1:18-25

Dessa ord ska enligt bibeln ha kommit från Herrens ängel till Josef i drömmen.

I bibelns finns det många exempel på “budskap” som kommer genom drömmar och det finns inte bara i bibeln, i myter och historier runt om i världen kryllar det av dessa berättelser om drömmar.

Ändå tar så få människor fasta på sina drömmar!

Jag kan inte låta bli att ta till mig de drömmar jag har som har ett starkt budskap till mig. Tänk om jag skulle avstå från denna inre rikedom av guidning i livet. För mig är det som att säga nej, tack till näring.

 

800px-Zodiac_and_the_Christ I den esoteriska kristna tolkningen av julen är denna dagen tillägnad

Skytten

Lärjungen är Filippos (ett förandligat sinne) och

Bibelmeditationen är;

Ni, är världens ljus.

-Matteusevangeliet 5:14

 

Enligt Bondepraktikan kan man utifrån dessa 12 dagar avgöra resten av årets väder.den-gamla-svenska-bondepraktikan

Vädret den 3 januari säger något om hur vädret är i september.

 

För dig som följt den här serien så vet du att du kan hitta förklaringen bakom sången “Twelve Days of Christmas” i det första inlägget.

 

On  the 10th day of Christmas my true love gave to me…

day10-12

Ten Lords A-leaping

The ten commandments: 1) You shall have no other gods before me; 2) Do  not make an idol; 3) Do not take God’s name in vain; 4) Remember the Sabbath  Day; 5) Honor your father and mother; 6) Do not murder; 7) Do not commit  adultery; 8) Do not steal; 9) Do not bear false witness; 10) Do not covet.  (Exodus 20:1-17)

 

 

Tolfti dagher (iula) – The Twelve Days of Christmas

Categories: Balans
Comments: No Comments
Published on: December 28, 2013

04day-300x29212 dagar av jul

28;e december och Värnlösa Barns Dag.

Eller menlösa barns dag som den kallades fram till år 2000. Man ändrade dagens namn på grund av att det i folkmun inte längre hade den betydelse som menlösa ursprungligen hade.

Menlös betyder “utan skuld“, “oskyldiga” vilket jag i och för sig tycker är ett bättre uttryck än “värnlös” som betyder “som ej kan skydda sig eller försvara sig“. Det kan ju i och för sig inte barn det heller.

 

Dagen är till minne av de barn, pojkar, som dödades då Herodes blev rasande då hans holyinnocentsgiottodibondone“stjärntydare” hade lurat honom och han lät döda alla pojkar under 2 år i ett försök att komma åt Jesusbarnet. Man firar också att Jesus kom undan detta mordförsök i kyrkan.

Själv tänker jag på hur lätt det är att oskyldiga får lida när någon blir besatt av tankar, idéer och rädslor. Misstänksamhet, avundsjuka och svartsjuka gör att även de som är utan skuld får del av ett agerande av den som är “fångad” av dessa känslor. Jag tänker även på alla barn som får lida då föräldrar inte kommer överens trots att dessa inte har någon skuld i det som händer. Barn som får utstå våldsbrott, övergrepp och smärta då vuxna inte klarar av att hantera sin egen situation. Barn som i dessa jul/helgdagar lever i en ständig skräck då föräldrar inte klarar av att vara nyktra.

Jag tänker helt enkelt på alla de barn som någonstans lider även om de är utan skuld i det som händer. Jag tänker också på att det enbart är 29 länder i världen som har ett förbud att aga (misshandla) barn. ( åtminstone 29 länder 2012 ). Skrämmande låga siffror.

 

Den här dagen var en helgdag fram till 1772 då det bestämdes att Sveriges befolkning hade alltför många helgdagar och den togs bort.

Som så många andra underliga motsatsuttryck har denna dag det också. Det var dagen så man gav barnen stryk. Åtminstone i England då man idag väckte barnen genom att piska dem så att de skulle komma ihåg betydelsen av denna sorgliga dag. Den tradition levde åtminstone kvar fram till 1700-talet.

Det har även funnits traditioner som säger att det varit tillåtet för barnen att slå sina föräldrar denna dag. Man har bytt auktoritet helt enkelt. Även i klostren hade man en tradition att den yngsta munken och den yngsta nunnan fick abbot och abbedissa för en dag.

bad-luck-wallpaper-448x282Dagen är på grund av sin historia också förknippad med otur. Detta är inte en dag man påbörjar nya affär etc. Ludvig XI arbetade aldrig den här dagen, han hade inte diskussioner som gällde affärer och Edward IV kröning ska ha skjutits upp en och ska ha ägt rum på måndag istället för söndag eftersom söndagen var den 28 december.

Extra oturligt ska det ha varit att gifta sig idag. Och fortfarande i dag sägs det att man ser dagen som en otursdag.

Den fjärde strofen av julsången ” Twelve Days of Christmas” där starten är i det första inlägget är;

On the 4th day of Christmas my true love gave to me…

Day 4, December 28
Four Calling Birds


The Four Gospels: 1) Matthew, 2) Mark, 3) Luke, and 4) John, which proclaim the Good News of God’s reconciliation of the world to Himself in Jesus Christ.

I den esoteriska kristna tolkningen av de heliga tolv dagarna påbörjades igår: 

Idag är det stjärntecknet tvillingarna som uppmärksammas.

Lärjungen Tomas (hans tvivel och hans naturliga för det dödliga sinnet)

Bibelmeditationen är;

Var stilla, och vet att jag är Gud.

-Psaltaren 46:10

den-gamla-svenska-bondepraktikan

Enligt Bondepraktikan så blir vädret i april såsom det är idag den 28;e december.

Värna om våra barn och låt dem få behålla sitt barnasinne. Låt dem få vara trygga och vara barn.

Young man relaxing in a hot bubble bath

Tolfti dagher (iula) – The Twelve Days of Christmas

Categories: Balans
Comments: No Comments
Published on: December 27, 2013

03-day1-300x300Julens tolv dagar.

Detta är den tredje dagen av dessa. Den 27;e december och detta är Saint Johns dag.

Ju mer jag läser om dessa dagar, desto mer uppenbarar det sig intressanta saker,  :) men jag börjar med Saint Johns betydelse.

Saint John var den enda aposteln som inte dog en martyrdöd utan dog av ålder runt år 100 e Kr.

Hans symboler är; Örnen, bägare och boken.
Beskyddare av: konsthandlare, författare, bokbindare, bokhandlare, brännoffer, redaktörer, målare, giftoffer, tryckerier, förlag, forskare, skriftlärda, garvare, teologer, sättare, och författare.

Det sägs att han fann tron på Jesus tidigt och att han förmodligen inte var mer än runt 18 år då Jesus dog på korset. Att han stod Jesus nära visar sig exempelvis under “the Last Supper” där han enl (John 13;23) skulle ha lutat sig mot Jesus bröst. Han var den enda av apostlarna som var närvarande under Jesus korsfästelse och när Jesus såg honom vid foten av sitt kors anförtrodde Jesus John att värna över Maria Magdalena. John var också den första att tro att Jesus hade uppstått från de döda.

 

Om du har följt denna serien från dag ett så vet du att texten i “Twelve Days of Christmas”  anses härstamma från de dagar då kristna blev förföljda. I texten gömmer sig budskap från katekesen så att unga kunde lära sig innebörden av kristendomen.

 

On the 3rd day of Christmas my true love gave to me…

Day 3, December 27
Three French Hens
The Three Theological Virtues:  1) Faith, 2) Hope, and 3) Love

(1 Corinthians 13:13)

Dessa tolv dagar efter Jul ansågs vara heliga och alla har en djup andlig meningsfull innebörd. Vissa anser också att det under dessa dagar var extra lätt att vandra mellan världarna och kontakten med de som har gått före är väldigt nära.

Man säger också,  att det som man i mytologin kallar “The Wild 800px-Aasgaardreien_peter_nicolai_arbo_mindreHunt” äger rum under den här tiden mellan jul och den tolfte dagen.  The Wild Hunt bestod av jägare med hästar och hundar, de var döda eller féer som samlade upp osaliga andar. Den kunde också bestå av legender som Odin, Kung Arthur med mera. Man ansåg att dessa föregick katastrofer eller krig och om man som dödlig så denna grupp riskerade man att plockas med till de dödas rike.

I olika regioner finns olika berättelser om The Wild Hunt.

Under Jultiden ansåg man att de döda var extra när som sagt och inom många olika kulturer försökte man blidka de döda så att de skulle vakta och också förse dem med goda skördar under året. I Norge sparade man exempelvis en skärve hö på gärderna för att hästarna i the wild hunt skulle ha något att äta. Man satte även ut mat och godsaker så att de döda skulle bli nöjda och känna att de var en del av gemenskapen.

den-gamla-svenska-bondepraktikan

I vår bondepraktika kan man läsa att man av dagarna mellan 25 december och den 5 januari ( 12 dagar efter Jul ) kan sluta sig till hur väderleken ska vara under det kommande året. Sådant väder det är idag den 27;e ska det alltså bli i mars. Det bådar inte så gott här i Göteborgsområdet i alla fall då det blåser och regnar.

800px-Zodiac_and_the_Christ

I en esoterisk kristen tolkning av julen av de “heliga 12 dagarna” ser man varje dag som ett stjärntecken från zodiaken. De har även placerat in de 12 lärjungarna inom varje dag och ett citat från bibeln som man kan meditera på.

Den 27;e december tillhör oxen, lärjungen är Andreas och står för ödmjukhet.

Bibelmeditationen;

Se, jag gör allting nytt.

-Uppenbarelseboken 21:5

( Bilden till höger är en zodiak från 1600-talet med Jesus i mitten )

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
page 1 of 1
Om du vill prenumerera på mina inlägg…
Om du tittar ovanför detta inlägg, i bottenkanten av bilden högst upp så ser du ett litet orange rss tecken. Klickar du på den kan du sedan ställa in så att inläggen kommer till dig.
Följ bloggen med Bloglovin

Follow my blog with Bloglovin
--------------------------------------------------------

Min Facebook sida

Liv Lust Balans

Marknadsför din sida också
Blogglistor

TräningsbloggarHälsaHälsa

SvenskaSajter.com - gratis länkkatalog för hemsida & blogg

SvenskaLänkar.com

1000länkar.com - gratis länkkatalog

Dagens Länkar

RSS

Welcome , today is Tuesday, October 19, 2021