•  
  • Balans (52)
  • Page 2

Tolfti dagher (iula) – The Twelve Days of Christmas

11day-271x30012 dagar av Jul

Denna dagen är tillägnad St. Elizabeth Ann Seton. Det första Amerikanska helgonet.

Hon dog redan vid 46 års ålder och oj, tänker jag när jag läser hennes historia. Vilka liv en del personer har.

Ett liv som är kantat med traumatiska upplevelser som självklart färgade hennes välbefinnande men detta hindrade henne inte och hon var känd som en charmig och kulturell kvinna.

När jag läser om henne funderar jag över hur mycket vi människor egentligen klarar av och hur en drift, ett behov och en inre övertygelse ger oss energi att fortsätta.

Elizabeth var kvinnan som startade den första katolska skolan i USA och det var inte utan en hel del möda.

Hennes mor dog när hon var tre och hennes far gifte om sig så att hans två döttrar 220px-Appletons'_Seton_Elizabeth_Annskulle få en mor. Han och styvmodern skilde sig så småningom och det innebar att styvmodern tog avstånd från hans döttrar och enbart ägnade sig åt deras gemensamma barn. Efter att ha flyttat hit och dit gifte hon sig så småningom med en ganska välbärgad och framgångsrik man som visade sig ha tuberkulos.

Familjen förlorade sin förmögenhet på grund av att flera av deras skepp förliste och på grund av den blockad som United Kingdom hade utlyst under den här perioden. Under julen 1802 sägs det att Elizabeth satt och vaktade vid dörren för att hålla borta de officerare som kom för att beslagta deras tillhörigheter. Mannen dog strax efter detta och hon var nu ensam med 5 barn. Hon startade så småningom en skola där hon tillslut fick problem på grund av att hon hade konverterat till den katolska tron. Föräldrarna till barnen ville inte att de skulle umgås med en katolik.

Hon godtog tillslut hjälp ifrån ett samfund, flyttade och startade Saint Joseph’s Academy and Free School, en skola för katolska flickor.

Två av hennes barn dog vid ganska tidig ålder och man kan läsa av hennes egna skrifter att hennes liv, hennes förlust av modern, sin syster, sina barn och andra nära släktingar gjorde att hon hade mörka stunder i sitt liv.

Visst startar det upp lite egna processer genom att läsa om hur andra personer har haft det och funderingar över vad det är inom en människa som gör att man fortsätter oförtrutet mot de drömmar och önskningar man har.

Då Elizabeth levde under slutet av 1700-talet, början av 1800- talet så fanns det naturligtvis någon annan person som var förknippad med den här dagen, den 11:e dagen av Jul,  innan henne.

Och denna person var verkligen en speciell sådan. En person som startade ett nytt “mode” som hade sina uppstickare under flera århundrade.

Detta var Simeon Stylites.

520px-Simeon_Stylite_LouvreEn man som tillbringade 37 år boende på en plattform högst uppe på en pelare!

Vad ska man vara om inte speciell! :)

Simeon var son till en herde och enligt skrifterna ska han ha överlämnat sig till tron första gången han hörde en predikan vid 13 års ålder. Han trädde in i ett kloster innan han var 16 och detta för att det skulle hjälpa honom att få ett rent hjärta och se Gud. Simeon säger att han konstant hör en röst inom honom som säger; Gräv djupare.

Enligt Margaret Visser  fick Simeon permission från klostret för att bli en eremit. Han var kallad till att “ge upp rörelse“.

Han byggde en inhägnad där han band fast sig själv vid en påle så att han inte skulle kunna röra sig. När en biskop så småningom befallde honom att befria sig från sina kedjor lydde han omedelbart. Vid det här laget började det bli ganska mycket folk runt honom för att be om hans böner. Detta skulle ha varit det som gjorde att han kom på idén att leva högre upp, bort från folkmassan och för att omöjliggöra att de kunde röra honom.

220px-Column_of_Simeon_Syria
Ruins of the Church of Saint Simeon with remains of his column (centre, now topped with boulder), Syria.

Han byggde sig en pelare på 3 meter med en plattform högst upp. Utan skydd satt/stod han där på grund av att han valde Himlen, han förnekade sig själv rörelsen, distraktioner och det horisontala.

Efter ett tag blev det en pelare på 6 meter, därefter en på 11 och tillslut en pelare som var 20 meter hög.

Där tillbringade han resten av sitt liv, han bad konstant och den enda rörelse som han gjorde var att buga, ofta och djupt. ett vittne ska ha slutat att räkna hans bugande efter 1244 bugningar.

 

Simeon hade tillslut hundratals efterföljare och detta att sitta på en pelare blev populärt. Pelare byggdes runt om i olika städer och när en eremit avslutat sitt “boende” där kom nästa för att ta över.

Hm, jag undrar hur vårt samhälle skulle ha ställt sig till en sådan här företeelse idag?

 

Nu har vi börjat närma oss slutet av de 12 verserna i sången “Twelve Days of Christmas“, historien bakom kan du läsa här.

On the 11th day of Christmas my true love gave to me…

Day 11, January 4
Eleven Pipers Piping


The eleven Faithful Apostles: 1) Simon Peter, 2) Andrew, 3) James, 4) John, 5) Philip, 6) Bartholomew, 7) Matthew, 8) Thomas, 9) James bar Alphaeus, 10) Simon the Zealot, 11) Judas bar James.  (Luke 6:14-16).  The list does not include the twelfth disciple, Judas Iscariot who betrayed Jesus to the religious leaders and the Romans.

800px-Zodiac_and_the_ChristI den esoteriska kristna traditionen innebär det att den 4 januari tillhör;

Stenbockens stjärntecken

Lärjungen är Simon, Judas och Jakobs broder (hans enda önskan var att tjäna Herren)

Bibelmeditationen är;

Låt Kristus bildas i dig.

-Galaterbrevet 4:19

den-gamla-svenska-bondepraktikan

Och vår Bondepraktika säger att vädret under oktober visas genom hur det är idag den 4;e januari.

 

 

 

 

Tolfti dagher (iula) – The Twelve Days of Christmas

Categories: Balans
Comments: No Comments
Published on: January 3, 2014

10day-192x30012 dagar av Jul

“Feast of the Most Holy Name of Jesus”. Det är vad denna dag handlar om. En dag för att fira Jesu namn.

 

När jag läste om den här dagen hittade jag inte så mycket intressant som fastnade hos mig förutom,

Vikten av namn!

Då och då på kurser och workshop har jag med just det där med det egna namnet. Varför man fick just det namnet som man bär. Många berättar vad föräldrarna har sagt och flertalet gånger finns det en historia bakom.

Det kan vara en populär person just under den tiden då man skulle döpas, en idol, ett namn som har funnits i släkten under flera generationer med mera.

Det brukar vara spännande att lyssna på och lika spännande att berätta faktiskt. Namnet får en helt annan betydelse än vad man annars har tänkt på.

Namnet är ju även en symbol för dig. Precis som kyrkan anser att Jesusnamnet bär på betydelser, bär ditt namn på en betydelse för din omgivning. Massor av intryck och värderingar i ett enda namn!

Så vad står ditt namn för?      Vad vill du att det ska stå för?

Nästa sak som blev intressant var Drömmar!

Enligt bibeln fick Josef till sig i en dröm att han skulle ge barnet Maria bar på, namnet Georges_de_La_Tour_022Jesus.

“Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder.”      Matt 1:18-25

Dessa ord ska enligt bibeln ha kommit från Herrens ängel till Josef i drömmen.

I bibelns finns det många exempel på “budskap” som kommer genom drömmar och det finns inte bara i bibeln, i myter och historier runt om i världen kryllar det av dessa berättelser om drömmar.

Ändå tar så få människor fasta på sina drömmar!

Jag kan inte låta bli att ta till mig de drömmar jag har som har ett starkt budskap till mig. Tänk om jag skulle avstå från denna inre rikedom av guidning i livet. För mig är det som att säga nej, tack till näring.

 

800px-Zodiac_and_the_Christ I den esoteriska kristna tolkningen av julen är denna dagen tillägnad

Skytten

Lärjungen är Filippos (ett förandligat sinne) och

Bibelmeditationen är;

Ni, är världens ljus.

-Matteusevangeliet 5:14

 

Enligt Bondepraktikan kan man utifrån dessa 12 dagar avgöra resten av årets väder.den-gamla-svenska-bondepraktikan

Vädret den 3 januari säger något om hur vädret är i september.

 

För dig som följt den här serien så vet du att du kan hitta förklaringen bakom sången “Twelve Days of Christmas” i det första inlägget.

 

On  the 10th day of Christmas my true love gave to me…

day10-12

Ten Lords A-leaping

The ten commandments: 1) You shall have no other gods before me; 2) Do  not make an idol; 3) Do not take God’s name in vain; 4) Remember the Sabbath  Day; 5) Honor your father and mother; 6) Do not murder; 7) Do not commit  adultery; 8) Do not steal; 9) Do not bear false witness; 10) Do not covet.  (Exodus 20:1-17)

 

 

Tolfti dagher (iula) – The Twelve Days of Christmas

Categories: Balans
Comments: No Comments
Published on: January 2, 2014

9th-day-of-ChristmasTolv dagar av Jul

En dag som firas bland annat för Gregorios av Nazianzos. Han var grekisk biskop och dog runt år 390.

Han är känd för att vara klassisk skolad talare och filosof och hade stort inflytande på utformningen av treenighetsläran bland både grekiska och latinska teologer, och är ihågkommen som ”treenighetens teolog”. Mycket av hans arbete fortsätter påverka modern teologi, i synnerhet med avseende på förhållandet mellan de tre personerna i treenigheten. Tillsammans med de två bröderna, Basileios den store och Gregorios av Nyssa, är han känd som en av de kappadokiska fäderna.

Treenigheten får mig återigen att bli intresserad. Hur många gånger har man inte hört Fadern, sonen och den heliga anden?

200px-Gregor-ChoraSer du detta som tre individer eller som att dessa tre epitet är ett enda väsen?

I vilket fall så går treenighetsläran ut på att “Den kristna tron bekänner att det finns en enda Gud – en i sin natur, sin substans och sitt väsen”.

“Treenigheten är en enda. Vi tror inte på tre gudar, utan på en enda Gud i tre personer. Treenigheten av ett och samma väsen. De gudomliga personerna delar inte upp den gudomliga enheten mellan sig, utan var och en av dem är Gud helt och hållet: Fadern är detsamma som Sonen, Sonen är detsamma som Fadern, Fadern och Sonen är detsamma som den helige Ande, det vill säga, när det gäller naturen en enda Gud. Var och en av de tre personerna är denna verklighet, det vill säga, den gudomliga substansen, det gudomliga väsendet eller den gudomliga naturen.”

“Gud har lämnat vissa spår av sitt treeniga väsen i skapelsen och i det Gamla testamentet, 225px-Hendrick_van_balen_Holy_trinitymen det innersta i hans väsen, att han är den Treenige, utgör ett mysterium som är otillgängligt för det mänskliga förnuftet liksom för Israels tro, före Guds Sons människoblivande och sändningen av den Helige Ande. Detta mysterium har uppenbarats av Jesus Kristus, och det är källan till alla andra mysterier.”

-Ur Katolska kyrkans katekes.

Denna uppfattning om treenigheten är bland annat något som skiljer ut jehovas vittnen, mormornerna, islam med mera då de är starkt kritiska mot denna syn.

Ja, det här kan man ju fundera över ett tag. :)

Upphovet till sången “Twelve Days of Christmas” kan du läsa i det första inlägget i den här serien.

On  the 9th day of Christmas my true love gave to me…

Nine Ladies Dancing   

                         The nine Fruit of the Holy Spirit: 1) love, 2) joy, 3) peace, 4)  patience, 5) kindness,                          6) generosity, 7) faithfulness, 8) gentleness, and 9) self-control.   (Galatians 5:22-23)

Den esoteriska kristna tolkningen av De Tolv Heliga Dagarna är;800px-Zodiac_and_the_Christ

att den 2 januari tillhör skorpionens tecken.

Att dess lärjunge är Johannes (transmutation är grundtonen) och

Bibelmeditationen är;

Saliga äro de renhjärtade, ty de skall se Gud.

-Matteusevangeliet 5:8

 

Tolfti dagher (iula) – The Twelve Days of Christmas

Categories: Balans
Comments: No Comments
Published on: January 1, 2014

08day-222x30012 dagar av Jul

1 januari, nyårsdagen, en dag som i den katolska kyrkan kallas för Mary, Mother of God. I den protestantiska är den helgad åt Jesus namngivning och betydelsen av detta.

Oj, vad jag fastnade i sökandet efter fakta och historier från denna dagen.

Över huvudtaget så finns det inte så mycket att säga om Maria, Guds moder när det kommer till nedskrivna uppgifter från bibeln. Hon är inte nämnd speciellt ofta.

Själva epiteten Guds moder, är mycket omskriven mellan de olika lärorna eftersom vissa anser att Gud är skaparen av skapelsen och kan alltså inte vara av någon medan andra menar att det är helt klart ett bevisat faktum att en moder är någon som bär ett barn vilket Maria gjorde. Hon bar på Jesus. OBS! Detta är en väldigt förenklad och enormt förkortad version av de olika synsätten.

Här hos oss tror jag att det är mer vanligt att vi kallar Jesus moder för Jungfru Maria Jungfru Mariaoch förmodligen är det också vanligt att vi inte vet så mycket om henne utan fokus brukar vara på Jesus.

Måhända att jag är en aning enögd men nog tycker jag att det andas en hel del patriarkaliska tankar här. Utan Maria – ingen Jesus säger jag.

Hennes betydelse är absolut förminskad även om man kan hitta mer av henne i de katolska kyrkorna och i de olika samfund som helt ägnar sig åt hennes roll i historien.

Hon kallas för Jungfru och de flesta anser att detta betyder att hon är “obefläckad”, och därmed helt utan skuld. Med detta menar en del att hon även skulle vara oskuld och fortsatte vara oskuld under resten av sitt liv. De som anser detta menar att Jesus bröder och systrar som nämns i bibeln skulle vara hans kusiner.

Enligt den judiska traditionen skulle Maria enbart ha varit 12 år då hon fick nåden att bära den heliga anden och 13 då hon “födde” Jesus. (Det finns mycket att säga om den traditionen och vad detta kan ha lett till när det gäller olika tolkningar angående unga flickor men jag lämnar det.)

För mig blir det betydligt mer logiskt att hänvisa till den jungianska tolkningen av Jungfru ( vilket säkert kom tidigare än så ) vilket bland annat är tolkat av Esther Harding;

” En kvinna som är jungfrulig, sig själv nog, gör vad hon gör – inte därför att hon önskar behaga någon inte för att bli omtyckt eller uppskattad, inte på grund av någon önskan att vinna makt över andra, att väcka någons intresse eller kärlek, utan därför att det hon gör är sant och viktigt för henne. Hennes handlingar kan vara mycket okonventionella. Hon måste kanske säga nej, när det skulle vara lättare eller mer passande, konventionellt sett, att säga ja. Men såsom jungfrulig påverkas hon inte av de hänsyn som får en ickejungfrulig kvinna, gift eller inte, att anpassa sig och göra det som är passande och ändamålsenligt”

( ur Gudinnorna inom oss av Jean Shinoda Bolen )

SANYO DIGITAL CAMERADet finns en lära Mariology som menar att Marias moderskap var nödvändig för Guds frälsande verksamhet, att Maria är avgörande för det slutliga, andliga fullkomligheten i  varje varelse. Därför, även om hon inte var inblandad i deras ursprungliga fysiska skapelsen, är Maria, i denna yttersta mening,  Modern till Guds skapelser.

Som alltid blir jag fascinerad över att olika inriktningar ändå någonstans kommer fram till samma saker ( min slutledning och min tolkning ) även om de olika religionerna aldrig skulle se det så.

Kvinnan bär symbolerna för livet, döden och återfödelsen. I biblisk mening tänker jag nu på Maria och på Eva. ( Eva, synden och paradiset )

(Jag lär nog komma tillbaka med mina tankar och funderingar om det här ämnet misstänker jag.)

I vilket fall som helst så tycker jag att denna dagen kan vara ett bra tillfälle att fundera över vilka “heliga andar” vi bär på? Kan du uppleva att du faktiskt är en del av skapelsen och att det är du som är medskapare av det som sker, det som sätts till jorden?

Är du utan synd? Alltså gör du saker för att du själv vill eller gör du det för att behaga någon annan? Och är det en synd överhuvudtaget?

När det gäller att detta är nyårsdagen, början på ett nytt år, så härstammar det från den romerska kalendern vilket jag tror att jag nämnt förut. Om man ska se till de naturliga cyklerna verkar det vara helt ologiskt att ha denna dagen som den första på en ny cykel. Det händer inget speciellt i naturen.

Kalendern härstammar ifrån att konsulerna i Rom tillträdde då. Man flyttade nyåret på grund av hur man planerade de fälttåg som de romerska arméerna skulle ut på.

Enligt Bondepraktikan blir det likadant väder i juli som i januari. Den säger även;den-gamla-svenska-bondepraktikan

” Det är en gammal tro att allt, som denna dag händer någon, kommer att hända hela påföljande året.

Om solen skiner klart eller himmelen är röd på nyårsdagens morgon, betyder det oväder och krig.

Så många dagar nyårsnyet döljes under molnen, så många dagar skall ock säden ligga i jorden, innan den kommer upp.”

 

 

 

 

 

I första blogginlägget när det gäller sången “Twelve Days of Christmas” kan du läsa vad man anser denna sång härstammar ifrån.

 

 

On the 8th day of Christmas my true love gave to me…

Day 8, January 1
Eight Maids A-milking


The eight Beatitudes: 1) Blessed are the poor in spirit, 2) those who mourn, 3) the meek, 4) those who hunger and thirst for righteousness, 5) the merciful, 6) the pure in heart, 7) the peacemakers, 8) those who are persecuted for righteousness’ sake. (Matthew 5:3-10)

I den esoteriska kristna traditionen menar man att idag är det;

Stjärntecknet vågen som styr.

Lärjungen är Judas Taddeus (en minister av det vackra)

Och Bibelmeditationen;

Ni skall veta sanningen, och sanningen skall göra er fria.

-Johannesevangeliet 8: 32

Tolfti dagher (iula) – The Twelve Days of Christmas

Categories: Balans
Comments: No Comments
Published on: December 31, 2013

07day-296x30012 dagar av Jul

Den 31;e december, årets sista dag är tillägnad Sankt Sylvester. Sylvester har även namnsdag i dag.

Sylvester var en påve som dog år 335 och det går många historier om honom där de flesta numera är bevisade som falska.

En legend som är nedtecknad är bland annat den om när Kejsare Konstantin hade spetälska. Konstantin hade bestämt sig för att ett sätt att bli frisk från detta skulle vara att bada i de “oskyldigas” blod.

Han ska ha befallt att 3000 unga barn skulle samlas ihop och att deras blod skulle användas så att han själv kunde bli botad från denna hemska sjuka. Under färden till platsen där barnen fanns och där han själv skulle få detta bad mötte han alla dessa barns mödrar som skrek och bad i förtvivlan att han skulle skona deras barn.

Han tog sitt förnuft till fånga och insåg att detta skulle vara en grym handling allra helst eftersom han inte visste om han skulle bli botad. Han skonade barnen och alla prisade Kejsare Konstantin. På grund av hans nåd fick han en syn där två helgon sa till honom att skicka bud till Sankt Sylvester, som gömde sig i en grotta då han var förföljd som den kristna man han var, som skulle kunna bota honom. Sankt Sylvester kom, botade honom med Guds hjälp och det sägs att Sylvester även döpte honom och att Kejsare Konstantin där och då blev den första kristna kejsaren. ( Vad man senare har kommit fram till är att Kejsare Konstantin inte blev döpt förrän på sin dödsbädd )PopeSylvester-detailofpaintingbyMasoDiBanco

Sylvester blev även känd som drakdödaren. I Rom skulle det finnas en drake vars andedräkt dödade 300 män varje dag. Kejsare Konstantin bad Sylvester om råd och Sylvester i sin tur vände sig till Gud. Han fick beskedet att han skulle bege sig till drakens grotta, han skulle gå 150 steg ner och ta med sig ett rep som han skulle binda runt drakens gap och fästa det med sitt sigill med ett kors på. Sylvester gjorde detta och precis så som Gud hade lovat kom han säkert upp igen från grottan och Rom hade blivit befriat från en hemsk demon.

 

 

I Skottland kallas denna dag för Hogmanay. Något som flera “forskare” anser ha nordiska rötter.

  • Hoginanaye-Trollalay/Hogman aye, Troll a lay
  • Hogmanay, Trollolay, give us of your white bread and none of your gray

Här inbjöd man högmän och feer och bannlyste trollen ner till sjön. (wikipedia)

Ända fram till 1500-talet så var det nyårsdag den 25 mars här i Sverige och på vissa håll firades denna dag som nyårsdag fram till 1700-talet.

Nyårsnatten var laddad med magisk kraft precis så som julnatten var och det var viktigt att allt var färdigt till dess. Huset skulle städas, allt som var lånat skulle lämnas tillbaka, allt som var ofärdigt skulle färdigställas och allt skulle skina och blänka. Allt för att välkomna det nya året så fräscht som möjligt. Man ville inte ha med sig dåliga förutsättningar inför det nya.

Första nymånen efter nyår skulle man gå ut och hälsa nyårsny. Alla på gården gick och vände sig mot nymånens skära. Kvinnorna de neg tre gånger och männen bugade djupt lika många gånger. Sedan önskade sig alla i tysthet det man ville ha under det kommande året.

Unga flickor kunde också gå ut, niga tre gånger och säga något sådan här;

God dag, nyårsny

Säg mig vems bröd jag ska baka

Vems säng jag ska bädda

Vems barn jag ska föda

(ur “Den stora julboken” av Jan-Öjwind Swahn)

Fanns det någon med särskilda “magiska” kunskaper kunde den personen gå en bleiguss“årsgång”. Han/hon gick runt tre kyrkor och tolkade det som sågs eller hördes under tiden och kunde genom detta sia om vad som skulle hända under året.

Något som var väldigt vanligt och som fortfarande görs runt omkring var att spå i tenn. Man smälte tenn, droppade det i kallt vatten och sedan tolkade man de figurer som bildades.

 

Idag är det vanligare att man använder stearin, vilket faktiskt är både roligt och spännande. Är man fler så blir det många och ofta roliga diskussioner om detta.

Om himlen var röd på morgonen skulle det komma sorg, krig och oväder under året. I övrigt gällde Bondepraktikan även där. Dagens väder är en indikation på hur det blir under juli.

Även den första som kom på besök hade en betydelse för året. En man, ja då betydde det lycka, vilket då naturligtvis betydde att om det var en kvinna som först kom på besök då var det olycka för resten av året. Tja, vad säger detta inte om kvinnors makt. ;)

 

Bakgrunden till sången “Twelve Days of Christmas” hittar du i det första inlägget.

On the 7th day of Christmas my true love gave to me…

Day 7, December 31
Seven Swans A-swimming


The seven gifts of the Holy Spirit: 1) prophecy, 2) ministry, 3) teaching, 4) exhortation, 5) giving, 6) leading, and 7) compassion (Romans 12:6-8; cf. 1 Corinthians 12:8-11)

 

800px-Zodiac_and_the_ChristI den esoteriska kristna tolkningen av de 12 heliga dagar kan man läsa att;

den 31 december är stjärntecknet jungfruns dag.

Att lärjungen är Jakob den Rättfärdige. Renhet av karaktären

Bibelmeditationen är;

Men han som är störst bland er skall vara din tjänare.

Matteusevangeliet 23:11

 

 

 

 

Nymåne som uppstart på 2014

Categories: Balans
Comments: No Comments
Published on: December 30, 2013

capricorn-constellationDen första dagen på 2014 startar upp med en nymåne. Nymåne i Stenbocken.

Guden som härskar över stenbocken är Hephaistos enligt den Grekiska zodiaken och om honom kan du läsa om du klickar på länken. Även där kan du få lite tips om hur energin fungerar.

I det här inlägget kommer jag inte att skriva så mycket om symbolerna runt stenbocken utan om det faktum att det nu i början av det här året är många “starka” planeter som samverkar och att de även bildar vad astrologer kallar ett “stort kors”. ( nästan exakt, fullt exakt kommer den att vara under april )

Det var många år sedan jag sysslade med astrologi, jag tror att jag höll på med att skapa horoskop under slutet av -80 talet till mitten av -90 talet någon gång. Eftersom jag vill ha med den astrologiska delen på min sida Månmagi på facebook har jag nu valt att läsa in och fördjupa mig igen.

(Jag har nu också kommit i kontakt med de spännande asteroiderna vilket jag säkert kommer att återkomma till. )

I det här blogginlägget kommer jag att sammanfatta en del av det som jag har hittat om denna händelse på nätet. Jag har läst otaliga inlägg av både kända och okända astrologer. Läst böcker, funderat och känt in.

När vi nu går in i denna nymånefas den 1 januari så befinner sig nymånen  i 11° Stenbocken. Detsamma gör Solen, Merkurius och Pluto. 4 planeter på samma grad alltså! I stenbocken befinner sig även Venus, fast en bit bort då den är på 28°.

Dessa planeter formar nästan en exakt 90° vinkel till Mars som befinner sig i jungfrun och till Uranus i Väduren och till sist Jupiter som befinner sig mittemot dessa fyra planeter i Kräftan (16°).

Med denna konstellation så är det en hel del astrologer som vill göra oss medvetna om vad det är som händer! :)

Om vi bara tar Stenbocken i månen……………..z1cap

Om jag börjar med bara Stenbocken i nymånen så kan man inte ha bättre förutsättningar för att skapa en stark grund för årets mål. Stenbocken är ju tecknet för att göra planer, ta ut riktningen och ta beslut.

Så många som redan gör upp planer för det nya året så gör ju nymånen i just Stenbocken att detta får en helt annan tyngd. Detta är nymånen som talar för att ta fram de sanna målen som man vill ska bli realiserade under året som kommer.

Saturnus ( som är planeten som styr Stenbocken) och stenbocken är inte energier som tar lätt på handlingsplaner och mål. Energin som kommer härifrån är att man genomför det man har beslutat sig för. Det innebär att detta inte är läget att göra upp mål som man inte har några planer att arbeta för att uppnå.

För mig är Stenbocken en bild av att det är nödvändigt att ha rätt verktyg för att ta sig upp till toppen för att realisera sina drömmar. För att komma dit är det nödvändigt att ta ansvar och även ta ansvar för hur man behandlar andra. “Fisksvansen” som är en del av tecknet ger mig upplevelsen av det finns en insikt om att vi inte kommer någonstans om vi inte har med oss “hela” oss. Materialism är inte allt. Vi behöver vara förankrade i våra känslor. Det säger mig också att Stenbocken har kunskap om att vi alla hör ihop och är en enhet. Knän är något som hör ihop med Stenbockstecknet. Det visar att hur ambitiös än Stenbocken är så är den medveten om att det är viktigt att kunna böja på knäna. Ödmjukhet är något som ingår i tecknet.

På ont och gott är det också ett tecken som inte ger upp. Även om man står bildligt talat på knäna, ger man inte upp.

Stenbocken här i nymånen kan betyda att man inser att det är nödvändigt att agera för att saker ska hända, och det gör man utan att klaga. Man tar sig inte upp till toppen av berget utan att klättra. Att ta ansvar för sitt liv och att agera.

Tips!

Kanske kan en tur ut i naturen vara det bästa idag. Att klättra upp på ett berg, sätta sig och ta kontakt med det som man verkligen vill uppnå.

Nymånen, Stenbocken och Pluto…….

Hekate Georgi MishevPluto har inte ett gott rykte i alla kretsar. Om jag säger att Hades ( kungen av underjorden) styr Pluto kanske ni förstår varför. För mig är detta ihopkopplat med Gudinnan Hekate i allra högsta grad. En planet, en gud och gudinna som alla har ett dåligt rykte, som man fasar för och som man ger skulden för allt dåligt som händer. Hekate, Pluto och Hades är alla förknippade med mörkret och även om vi kallar månen för ny just nu är det en mörkermåne. Aktiv stillhet, stunder då ingenting händer, viloperioden inför aktivitet med mera. Förknippade med underjorden, med döden. Men för att vi beskyller dessa för det onda som händer oss händer det inte på grund av dem. Det är våra attityder som avgör om det är gott eller ont.
Pluto förknippas (precis som Hekate gör) med förändring, med död, initiationer, med återfödelse och med liv.

Förändring är något som vi ofta är rädda för. Förändringar i vårt liv, på vårt jobb, ja nästan alla förändringar är något som vi rent generellt fasar för. Förändringar är det okända.
Är det konstigt att vi är rädda för Pluto ( Hekate, Hades eller allt som har med mörkret och underjorden) ?

När nu Pluto är så förbunden med månen och stenbocken under den här perioden, kan det vara meningen att vi får hjälp med att inse att förändringar inte är av ondo? Att det är genom mörkret vi kan upptäcka ljuset?

Jag läste på en sida att en astrolog (länkar ligger längst ner i inlägget) ansåg att det nu var dags att växa upp, att bli mogna och ta ansvar och sluta agera som manliga tonåringar ( i uttalandet inkluderade hon även kvinnor ). Att Pluto är den planet som kan hjälpa oss att lämna den patriarkala betingningen som vi befinner oss i nu.

” I vår patriarkala tonårsversion, vår varande, being,( det feminina) är bortsvept av våra känslor ( och kan därför inte bli litade på  ) och vårt görande, doing, ( maskulina ) handlar om aggressioner och en tävling om att vara högst upp.

 Den initiation som vi personligen och kollektivt möter handlar om att vi behöver bli vuxna och lära oss att bemästra våra sinnen, att förstå och kanalisera våra känslor och bli dedikerade till våra andliga syften.

Medan kvinnor fortfarande behandlas som andra klassens medborgare så är den Kvinnliga Anden levande och kallar oss under denna tid av initiering. Det här är bra nyheter för vi behöver en ny feminine medvetenhet för att skapa en ny historia om vår värld och vår plats i den. Kvinnor upptäcker kraften av den inre friheten och språket från “Lady Wisdom”. Vi katalyserar ett nytt sätt att vara, being, och därför blir vårt görande, doing, annorlunda också.

Initiation. Död. Återfödelse. Transformation. Detta är vad Pluto erbjuder oss under denna tiden.”

Pluto lär oss att den enda vägen till att bli kraftfull är att bli en kanal för kraften, någon som är fylld av kraft.

Pluto öppnar oss för djupet, vårt rika mysterium som kallas för liv, ofta genom smärta som kommer från en tro som talar om för oss att döden måste vara smärtsam. Att lämna är smärtsamt, att släppa taget är smärtsamt och att det okända är farligt.

Är inte Pluto passande för denna tidpunkt? Och är det inte ett viktigt tillfälle att ta tillvara på nu när all denna symbolik sker vid samma tidpunkt?

Mörkret är det som kan hjälpa oss att hitta vårt ljus, ett ljus som består av en inre kraft.

För att inte låta detta inlägg fortsätta i all oändlighet. Tänk på “Horn of Plenty” som förknippas med Stenbocken. Hephaistos gåva till sin “amma”. Ett ymnighetshorn.

Överflöd kommer genom att man tar hand om de grundvärderingar man har, en solid, fertil grund för målen i livet.

 Ett riktigt Gott Nytt År till Dig!

Ps!! Detta är verkligen tiden för att planera för det man vill åstadkomma.

markerad text från Cathy Lynn Pagano på opednews.com

 

 

 

Tolfti dagher (iula) – The Twelve Days of Christmas

Categories: Balans
Comments: No Comments
Published on: December 30, 2013

06day-260x30012 dagar av Jul

Den 6;e dagen av Jul,

“Den Heliga Familjens Dag”.

I vissa kalendrar står det att den heliga familjens dag firas söndag efter jul och i andra kalendrar står det att det är den 30;e december.

Med den heliga familjen så menas förstås här Jesus, hans mor Maria och hans far Josef.

Guds energi har alltså här valt att bli synlig genom bli född in i en vanlig familj.

Vanlig och vanlig förresten, den påminner mer om dagens familjer som kan vara ganska komplexa.

Här har vi Josef som har rollen som en styvfar och Maria som hävdar att hon blev gravid av den heliga anden och så har vi då resultatet, Jesus. Jesus som föds in i och tillhör en kärleksgemenskap.
Och är inte det lite av vad gudsenergi är – kärlek? Och det är i denna kärleksgemenskap som vi skapar nytt liv, oavsett om det är mänskligt liv eller en kreativ skapelse av annat slag.

Kanske visste Jesus redan från början att han var Guds son eller så blev det uppenbart för honom den dagen då han vid 12 års ålder fann templet i Jerusalem. – Vad skulle han vara om inte i sin fars hus? sa han till sin mor som tillslut hittade honom där.

Kanske följde han sitt hjärtas språk och sin intuition och hans förmåga att göra detta holy-familyhade säkert med sin uppväxt att göra.

Jag tänker så här; om omgivningen, familjen, har förmågan att lyssna på varandra och även till sig själva så lär man sig också hur det känns när det är rätt.

Ett samarbete kan man kanske säga mellan behovet av att lyssna på sin själ (anden), uppväxt, respekt och kärlek.

Ett barn ( eller ett liv som satts till världen på något sätt ) har ett eget liv, en egen drift, egna behov och ett eget mål. Och det är vi som vuxna, som en del av familjen, att se till att dessa kommer till uttryck.

Kanske är detta budskapet med Den Heliga Familjen – kärleken. Gudsenergi är kärlek. Det spelar ingen roll vem du är. Oavsett vem du är kan du upptäcka den och ställas inför den ( det var en fåraherde som ställdes inför upptäckten ), alla kan vi få tillgång till denna kärlek.

Ett öppet sinne, att välkomna det som uppenbarar sig, att följa sin ande och kanske också att inte dra förhastade slutsatser. ( Guds son föddes trots allt i ett stall och inte i ett palats )

 Och inte att förglömma – betydelsen av familjen. Många gånger glömmer vi bort de som är närmast. Många gånger tar vi de för givna.

I det första inlägget i den här serien kan du läsa om bakgrunden till sången “Twelve Days of Christmas”

On the 6th day of Christmas my true love gave to me…

Day 6, December 30
Six Geese A-laying


The six days of creation that confesses God as Creator and Sustainer of the world (Genesis 1).

den-gamla-svenska-bondepraktikan

I vår Bondepraktika sägs det att det vädret som är idag förutspår vädret under juni månad.

 

 

 

 De tolv heliga dagarna inom den esoteriska kristna traditionen.800px-Zodiac_and_the_Christ

Den 30;e december tillhör stjärntecknet Lejonet.

Lärjungen är Judas ( personligheten måste alltid kämpa om en stark ande )

Bibelmeditationen är;

Kärlek är uppfyllandet av lagen.

-Romarbrevet 13:10

 

 

Tolfti dagher (iula) – The Twelve Days of Christmas

Categories: Balans
Comments: No Comments
Published on: December 29, 2013

05day-300x29612 dagar efter Jul

Femte dagen och det är 29;e januari. Detta är Sankt Thomas Becketts dag.

Samma dag som han mördades i Kyrkan år 1170. Han var Ärkebiskop av Canterbury.

Thomas Becket var son till en köpman i London och fick en god skolning. På grund av sin personlighet och sitt ödmjuka sätt skickades han till Rom och till Frankrike av den dåvarande ärkebiskopen av Canterbury för att studera civila lagar. Han lyckades så bra att han tilldrog sig Kung Henrik II intresse. Kung Henrik såg till att anställa Thomas som kansler, och Thomas följde med honom på olika resor, bland annat till Frankrike.

Kung Henrik var dock inte nöjd med att Thomas var kansler utan ville ha honom som ärkebiskop och hoppades med detta få en allierad eftersom han önskade minska kyrkans makt. Han trodde att Thomas kunde vara hans medhjälpare i det här projektet och övertalade honom att acceptera utnämningen till ärkebiskop av Canterbury som precis hade blivit ledigt.

Trots att det sägs att Thomas hade varnat Kungen för de konsekvenser som detta skulle föra med sig insisterade Kung Henrik ändå.

Då Thomas Becket var en engagerad, rättrådig man gick han genast in för ämbetet med Boucicaut_Master_XX_Martyrdom_of_St._Thomas_of_Canterbury_(St._Thomas_Becket)allt vad det innebar och det första tecknet på en brytning mellan honom och kungen kom när Thomas avgick som kansler.

Thomas Becket vägrade underkasta sig kungamakten då inget stod högre än kyrkan för honom och på grund av detta blev han tillslut mördad i sin kyrka av fyra män.

Den kung, Henrik II, som annars skulle ha blivit känd för sina välgärningar, införandet av en enhetlig lagstiftning och omstruktureringar av landet efter den katastrofale kung Stefan, blev sedermera mest känd för sin inblandning i just detta mord.

Thomas Beckets symbol är svärdet och han är skyddshelgon för prästerskapet.

 

 

 

“Twelve Days of Christmas” sången var ursprung jag skriver om i del ett fortsätter med vers fem så här;

 

On the 5th day of Christmas my true love gave to me…

Day 5, December 29
Five Gold Rings


The first Five Books of the Old Testament, known as the Torah or the Pentateuch:  1) Genesis, 2) Exodus, 3) Leviticus, 4) Numbers, and 5) Deuteronomy, which gives the history of humanity’s sinful failure and God’s response of grace in the creation of a people to be a light to the world.

Här kan du höra Perry Comos version av julsången.

 

 

Om vi ska tro på Bondepraktikan så blir det samma väder under maj som det är idag.

I den den esoteriska kristna tolkningen av julen så är det kräftans dag den 29;e 800px-Zodiac_and_the_Christdecember.

Lärjungen är Natanael (mystiker hos vem det inte finns något svek)

Och bibelmeditationen;

Men om vi vandrar i ljuset, eftersom han är i ljuset, har vi gemenskap med varandra.

-Första Johannesbrevet 1:7

(bild; zodiak med Jesusbild i mitten från 1600-talet)

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
«page 2 of 7»
Om du vill prenumerera på mina inlägg…
Om du tittar ovanför detta inlägg, i bottenkanten av bilden högst upp så ser du ett litet orange rss tecken. Klickar du på den kan du sedan ställa in så att inläggen kommer till dig.
Följ bloggen med Bloglovin

Follow my blog with Bloglovin
--------------------------------------------------------

Min Facebook sida

Liv Lust Balans

Marknadsför din sida också
Blogglistor

TräningsbloggarHälsaHälsa

SvenskaSajter.com - gratis länkkatalog för hemsida & blogg

SvenskaLänkar.com

1000länkar.com - gratis länkkatalog

Dagens Länkar

RSS

Welcome , today is Tuesday, October 19, 2021