•  
  • Humanism & Kunskap

Humanism & Kunskap

Pdf fil Humanismens värdegrund

Verksamhet

I slutet av 2011 igångsatte föreningen Humanism & Kunskap en verksamhet med bred akademisk bas för att återta begreppet humanism och återställa dess värdegrund. Sedan en tid har i Sverige uttolkningen av vad som är genuin humanism kapats av sekulära krafter som åsidosatt den självklara värdebas som finns representerad inom de mänskliga rättigheterna.

Föreningen Humanism & Kunskap vill förklara humanismen som öppen för all slags vetenskap och ett erkännande av kunskapssökande i alla sina former, inom ramen för humanismens etik, med respekt för människa och miljö.

Vi kommer att arbeta projektmässigt likväl som kontinuerligt långsiktigt. Vi sätter samman projektgrupper som genomför olika delmål. Vi vill skapa opinion. Vi kommer att vara verksamma inom följande områden:

  • Humanism i samhället
  • Humanism inom utbildning
  • Debatter om humanism, utbildning, kultur och vetenskap
  • Andra samhällsdebatter
  • Vetenskap och forskning
  • Humanism och teknologisk utveckling
  • —————————————————————————————

Läs mer om Humanism & Kunskap på hemsidan.

Du kan även läsa på NewsVoice och på Vetepedia

 


Welcome , today is Friday, February 3, 2023
Close Print